Saturday, May 31, 2014

Korporativ mədəniyyət modelləri

Korporativ mədəniyyət bir məqsədə nail olmaq üçün birləşən insanların bu hədəfə nail olmaq üçün  insanların paylaşdıqları dəyərlərinin birləşdirən mövhumdur.
Korporativ mədəniyyətin əhəmiyyəti 80 ci illərdən korporativ idarəetmədə önəmli amilə çevrilməyə başalmışdır.
Korporativ İdarəetmə modellərinə; Parsons Modeli, Deal  və Kennedy modeli, Klman modeli, Handy modeli, Quin və Cameron/McGrth modellərini  misal göstərmək olar.
Parsons modeli: Bütün sistemlərin əməl etməli olduğu dört funksiyanı özində əks etdirir.Bu funksiyalar
·         Adaptasiya(adaptation)
·         Hədəflərin əldə edilməsi (goal attainment)
·         İnteqrasiya (integration)
·         Qanunuluq/Sistemin qorunması (latency)
Korporativ mədəniyyət sistemin fəaliyyətini davam etdirə bilməsi üçün önəmli elementdir.
Təyin edilmiş bu modeldə əsasən şirkət fəaliyyətini uğurlu apara biləcəyi dəyərləri və davranışları təyin edir  və bu dəyərlər cərçivəsində təyin edilmiş hədəflərinə nail olmaq üçün bütün idarəetmə qərarlarında bu şərtləri nəzarə alır. Və bu dövrün davanlılığını təmin etmək üçün   onu qanunlaşdırır və qorunmasını təmin edir.
Deal  və Kennedy modeliYüksək risk qrupu və Sürətli Komunikasiyaların kəşdiyi  birinci model  bu fərdi nəticələrə köklənmiş korporativ mədəniyyət modelidir və əsas məntiqi qalibləri mühakimə etmirlər. Bu mədəniyyətdə insanlar üçün şirkətə loyallıq yoxdur əsas məqsəd kifayyət qədər gəlirlərini artırmaq üçün şirkətdən istifadə etmək və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan şəkildə əlaqələri qurmaqdan ibarətdir. Fayda yoxdursa əməkdaşlığa əsasda yoxdur prinsipinə əsaslanır
Prosess mədəniyyəti – Nəticələrin şəxsi məsuliyyətdən aslılı olduğu mədəniyyət tipi, Nəticələr həmişə çətinliklərlə müşaət edilir buna baxmayaraq işçilər həmişə məsuliyyətdə yayınmağa çalışır. Hər bir nəticə uzun müddətli əmək nəticəsində hasil edilir.
Fəaliyyət mədəniyyəti – Əsas  Prinsipi komanda işinin təşkil edilməsi və nəticələrin birlikdə nail oldunmasıdır. Yaxşı işdən sonra istirahərdə etmək olar ))). Bu model uzun müddət birlikdə işləyək qruplar üçün etibarlıdır. Yeni bir kəs лomandaya daxil olarkən o mütləq yoxlanılması və etibarlılğın təsdiq edilməli və işi daima nəzarətdə saxlanılamlıdır. Bir birinin etibar etmək başqa məsələ sözünə inanmaq tamam başqa məsələ Ruslar demişkən « Доверяй но Проверяй»
Böyük risklər mədəniyyəti – Əsasən böyük və qlobal şirkətlərə xas olur. Layihələrdən çox şey asılıdır. Layihənin uğursuzluğu şirkətin çökməsi ilə nəticələnə bilər. Belə mədəniyyət yüksək profesionallq, oturmuş sistem və inkişaf etmiş daxili komunikasiyaların olduğu şirkətlərdə effektivdir.
Bu sistemin bir zəif cəhəti var və o kifayət qədər yüksəkdir. O da fəaliyyətin bütün addımlarının daima yoxlanmasını tələb edir.
                                                                   
Ardı var...


No comments: