Tuesday, September 4, 2012

Personal Planlaması


Personal Planlamasına necə başlamaq


İlkin mərhələdə Şirkətin hədəfləri, biznes vahidinin və Strukturların hədəfləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Bu mərhələdə qoyulmuş hədəflərə çatmaq tələb olunan personalın  sayının, kompetentliyinin, və ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi  üçün İR-ı məsləhətçi qismində çıxış edir.   Vəzifələr üçün tələb olunan kompetentlik və əməkdaşların mövcud kompetentliyi (BBİ-Bilik bacarıq və imkanları) -analiz edilir.  ( Nəticədən asılı olaraq müxtəlif təlim proqramları təşkilm edilə bilər və ya kənardan əməkdaş axtarmaq lazım gələ bilər)
Əsas məsələ Fərqin (GAP) müəyyən edilməsidir.

Daha sonra müxtəlif  metdolarla işçi sayını planlaşdırmaq olar məsələn

1.Hədəflərin Analizi- İş həcminin keçən ilə nisbətdə artımı və ya azalmasına uyğun olaraq işçi sayının planlaşdırılması mümkündür. (təbii ki bu kütləvi ixtisas sahiblərinə aiddir. bu işi daha da asnlaşdırmaq üçün iş şirkətdə iş ailələri üzrə bölgünün aparılmasına  + vəzifə ailəsi daxilində vəzifələrin nisbətinin müəyyənləşdirilməsinə ( 15 mühəndisə 1 baş mühəndis vəs bu tipdə bir şey.) zərurət yaranacaq.)

2. Kompetentlik analizi - Personaldan tələb olunan bilik bacarıq və imkanları dəqiq təyin edilməsidir: Bir işi iki nəfərə gördürün nət birinə 10 AZN vermək olar və keyfiyətinə şübhə ilə yanaşmaqdansa  və ya bir adama 16-17 AZN işin keyfiyyətindən əmin ola bilərsiniz.
Kompetentliyi müxtəlif modelləşdirmə metodundan istifadə edib müxtəlif iş ailələrinə görə müxtəlif tələblər təyin etmək olar. Bu metodun verdiyi nəticələri İR idarəedilməsinin demək olarki bütün sahələrində istifadə etmək olacaq

Aşağıdakı nümunədəki kimi3.  Statistik metdolarla
3.1  Ştat cədvəlinə əsasən
   -Ştat cədvəlində boş qalan yerlər.
   -İşə yenidən bərpa olunan əməkdaşlar (təhsildən sonra, Hərbi xidmətdən sonra, məhkəmə qərarı ilə )
3.2  Vakansiyaların müxtəlif səbəbdən azad olması ilə əlaqədar
   -Pensiyaya cıxanlar
   -Hərbi Xidmətə cağrılanlar ( səfərbərlik və s )
   -Orta statistik işçi axını
   -Orta Statistik ölum halları (təbii səbəblərdən və s)
4. Fəaliyyətin genişləndirilməsinə əsaslanaraq
5. Fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə əsaslanaraq (Yeni texnalogiyaların cəlb edilməsi)No comments: